HUURVOORWAARDEN


1. Reservatie

U kunt telefonisch of per mail reserveren.

De reservatie wordt altijd door ons bevestigd via e-mail en zal pas dan definitief zijn.

Bij reservatie verklaart de huurder dat hij akkoord gaat met de (huurvoorwaarden) van Jumpevents4all.

2. Prijs

Wat is in de prijs inbegrepen:

  • Het springkasteel
  • Blower
  • 25m verlengsnoer
  • Bevestigingsmateriaal
  • Gratis levering, plaatsing en ophaling binnen een straal van 20km rondom Mol. 
  • Voor een levering tussen 20km en 30km rekenen we een forfaitair bedrag van 20€ aan.
  • Voor een levering buiten de 30km rekenen wij 0,30€ aan per km van Leeuwerikheide 26, 2400 Mol tot aan de bestemming. (we moeten de afstand 4 X afleggen)

Benodigdheden:

  • Stopcontact van 220V en 16A
  • Als de afstand meer dan 25m is tussen het springkasteel en het stopcontact, moet de klant zelf zorgen voor extra verlengsnoeren tot aan het springkasteel/attractie

3. Annulatie

Annulatie voor een andere reden dan regen of storm bij meer dan 30 dagen voor de huurperiode kan kosteloos.

Als u binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleert voor een andere reden dan regen of storm, rekenen wij 25€ administratiekosten aan.

Als u annuleert binnen de week voor aanvang van de huurperiode voor een andere reden dan regen of storm, rekenen wij 50% van het verhuurbedrag aan.

4. Betaling

De betaling gebeurt contant bij plaatsing of bij het terug ophalen van het springkasteel.

Als u via overschrijving betaalt, dan moet u dat 5 werkdagen voor aanvang van de huurperiode doen.

Alle prijzen van de springkastelen zijn incl. BTW. Indien er toch een factuur nodig is zal deze per mail verstuurd worden met een vervaldatum van 30 dagen.

5. Plaatsing

Voor de plaatsing van een springkasteel moet er altijd een vlakke doorgang van minimaal 1,20 meter breed voorzien zijn tot aan de voorziene opstelplaats.

Bij de plaatsing moet er rondom het springkasteel minimum 1m ruimte voorzien zijn.

Wij leveren liever niet door het huis tenzij er voldoende plaats is om tot in de tuin te geraken. Springkastelen worden met een transportkar tot aan de opstelplaats gereden en worden nooit over een haag, poort of omheining getild. Hebt u vragen, graag even een seintje.

Bij levering dient er steeds iemand aanwezig te zijn om te gehuurde goederen in ontvangst te nemen.

Kijk zeker naar de afmetingen van het springkasteel zodat deze zeker past.

Het springkasteel mag na plaatsing niet meer zelf verplaatst worden door de huurder.

De blower mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer (lange buis tussen blower en springkasteel) moet altijd gestrekt blijven.

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

6. Ondergrond

Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond staan (gras) als dit niet mogelijk is dient u dit bij de reservatie te melden (asfalt, klinkers of kleine kiezeltjes) dan kunnen wij het nodige materiaal voorzien (grondzeil, gewichten).

Het springkasteel wordt NIET geplaatst op een ondergrond zoals (steenslag, zand of op een ondergrond met puntige voorwerpen).

7. Veiligheid

Het springkasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens 1 volwassene.

Het is verboden om op de muren te klimmen of te hangen of om deze naar beneden te trekken .

Het is verboden om met eten, drinken, schoenen, huisdieren of scherpe voorwerpen op het springkasteel te komen.

Het is verboden op de buitenwanden en het dak te klimmen.

Het gebruik van het springkasteel is verboden voor kinderen onder de 2 jaar.

8. Wat bij regen

Verhuring 1 dag: Het springkasteel dient de hele verhuurperiode opgeblazen te blijven (ook bij een lichte regenbui), alleen bij zware regen of storm dient u het springkasteel af te laten. Electrische toestellen (blower, verlengkabel) moet u dan in een droge plaats leggen en het springkasteel moet dubbel worden gevouwen zodat er geen water in loopt.  

Na de zware regen of storm dient u het springkasteel zo snel mogelijk terug op te blazen zodat het kan drogen. 

Verhuring meerdere dagen: Het springkasteel dient opgeblazen te blijven tijdens de dag (ook bij een lichte regenbui). 'S avonds en bij zware regen of storm dient u het springkasteel af te laten. Electrische toestellen (blower, verlengkabel) moet u dan in een droge plaats leggen en het springkasteel moet dubbel worden gevouwen (indien er slecht weer voorspelt wordt tijdens de nacht) zodat er geen water in loopt.

In de ochtend of na een zware regen of storm dient u het springkasteel zo snel mogelijk terug op te blazen zodat het kan drogen.

9. Hygiëne en onderhoud

Wij zorgen er voor dat het springkasteel proper is bij levering.

Indien wij na het verhuren van een springkasteel vaststellen dat het abnormaal vuil ziet zullen wij genoodzaakt zijn hier extra reinigingskosten voor aan te rekenen (25€).

10. Schade of defect

Bij schade of een defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te contacteren op het Telnr. 0468/11.76.65.

11. Verantwoordelijkheid

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade aan personen of voorwerpen tijdens het gebruik, de op- of afbouw. (zoals schade aan grasvelden, andere ondergronden en aan elektrische installaties)

U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.

Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.

Door de in ontvangstname erkent de huurder dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

12. Aansprakelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.

Alle schade anders dan normale slijtage zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tijdens de volgende verhuring.

Wanneer er onvoldoende vrije doorgang is, levering door het huis, of levering via trappen zijn eventuele schades die hieruit kunnen ontstaan bij het manoeuvreren met het springkasteel voor risico van de huurder.

13. Slecht weer garantie

Enkel bij aanhoudend slecht weer is gratis annulatie mogelijk tot 2u. voor de verhuurperiode.

Hier kan enkel op ingegaan worden als op www.meteovista.be meer dan 50 % kans op regen wordt voorspeld tijdens de huurperiode.

De annulatie dient altijd telefonisch via Telnr (0468/11.76.65) en via mail (jumpevents4all@gmail.com) doorgegeven te worden .

Ook wij behouden het recht de reservatie te annuleren bij slecht weer. 

14. Akkoord huurvoorwaarden

Bij het plaatsen van het springkasteel verklaart de huurder akkoord te gaan met de huurvoorwaarden.


springkastelen verhuur